logo

Dr. Fırat YÜCEL
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü
Enformatik Bölüm Başkanlığı

 
 
 
» Lisans >MBIL103 Veri Tabanı I
Ders Kodu ve Adı MBIL103 Veri Tabanı I
Ulusal Kredisi / AKTS Kuramsal: 3, Uygulama: 1 / AKTS: 5
Kısa İçeriği
o 1. Hafta: Veri Tabanlarına Giriş
o 2. Hafta: Veri Tabanı Sistemi Temel Kavramları ve Mimarisi
o 3. Hafta: İlişkisel Veri Modeli ve İlişkisel Veri Tabanı Kurulumu
o 4. Hafta: Veri Tabanı Tasarımı ve Normalizasyonu
o 5. Hafta: SQL (Yapısal Sorgulama Dili)
o 6. Hafta: SQL (Yapısal Sorgulama Dili)
o 7. Hafta: Aritmetiksel Operatörler ve İşleçler
o 8. Hafta: Karmaşık Sorgular (Birden Fazla Tablo Üzerinde Sorgular)
o 9. Hafta: Karmaşık Sorgular (Birden Fazla Tablo Üzerinde Sorgular)
o10. Hafta: Tetikleyiciler (Triggers)
o11. Hafta: Görünümler (Views)
o12. Hafta: Şema Düzenlemeleri (Schema Modification)
o13. Hafta: ER Modeli ile Veri Modelleme
o14. Hafta: XML: Genişletilebilir İşaretleme Dili
Ölçme ve Değerlendirme

Arasınav (%30): Kuramsal
Ödev/Proje (%10): Proje teslimi ve ödevler
Yarıyıl Sonu Sınavı (%60): Kuramsal

Mutlak Değerlendirme Sistemi, Başarılı olmak için Ortalama >= 60

Derslerin %80'ine devam zorunludur.

Kaynaklar

1) Kitap: Fundamentals of database systems / Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe.—6th ed., 2010.

2) Ders Sunusu (1-10)

3) Ders Sunusu (11-14)

4) Örnek Veri Tabanı Açıklaması (Northwnd)

5) Veri Tabanı Tasarımı Konuları

 

 
 
Her hakkı saklıdır ve Fırat Yücel'e aittir. 2017 ©