logo

Dr. Fırat YÜCEL
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü
Enformatik Bölüm Başkanlığı

 
 
 
» Önlisans >MADL232 UYAP Bilişim Sistemi II
Ders Kodu ve Adı MADL232 UYAP Bilişim Sistemi II
Ulusal Kredisi / AKTS Kuramsal: 2, Uygulama: 0 / AKTS: 2
Kısa İçeriği UYAP Cumhuriyet Başsavcılığı İşlemleri, UYAP Ceza Mahkemesi İşlemleri, UYAP Ceza ve Tutukevleri İşlemleri, Hukuk Mahkemesi İşlemleri, İcra ve İflas İşlemleri, İdari Yargı İşlemleri, Adli Tıp Kurumu İşlemleri
Ölçme ve Değerlendirme

Arasınav (%30): Çoktan seçmeli sınav
Ödev (%10): UYAP konularından araştırma ödevi verilecektir.
Yarıyıl Sonu Sınavı (%60): Çoktan seçmeli sınav

Mutlak Değerlendirme Sistemi, Başarılı olmak için Ortalama >= 60

Derslerin %70'ine (en az 9 hafta) devam zorunludur.

Kaynaklar

1) UYAP 1 Ders Kitabı (Anadolu Üni.)
2) UYAP 2 Ders Kitabı (Anadolu Üni.)
3) Ödev Konuları (13/03/2019): uyapegitim.adalet.gov.tr adresindeki modülleri, ekran görüntülerini alarak tüm adımlarıyla yazılı doküman haline getirme çalışması aşağıdaki örnek şablona uygun olarak yapılacaktır.
Teslim Tarihi: 02/04/2019
4) Örnek Ödev Şablonu (13/03/2019): Üst bilgi kısmı, yazı tipi, yazı boyutları ve biçimlendirmeler aynı olacaktır. Word (docx) formatında sistem üzerinden teslim edilecektir.

 

 
 
Her hakkı saklıdır ve Fırat Yücel'e aittir. 2017 ©